Kosten

Vanaf 1-1-2022 hanteer ik de volgende tarieven:

Particulier
• Kennismakingsgesprek: €65,00 (incl. btw): Duur ca. 1 uur
• Vervolgconsult: €85,00 (incl. btw): Duur ca. 75 minuten

Zakelijk
• Kennismakingsgesprek: €65,00 (ex. btw): Duur ca. 1 uur
• Vervolgconsult: €120,00 (ex. btw): Duur ca. 90 minuten

Vergoeding van kosten:
Als particulier kun je op verschillende manieren de kosten voor begeleiding (gedeeltelijk) vergoed krijgen.

Via je werkgever:
Veel werkgevers vergoeden coaching als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket of vanuit het opleidingsbudget. Informeer hiervoor bij je werkgever, leidinggevende of bij pesoneelszaken. Ik kan een persoonlijk ontwikkelingsplan en een offerte voor je maken die je kunt indienen bij je werkgever.

Via de arbodienst/ bedrijfsarts:
In het kader van burn-out preventie en ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim is je werkgever na overleg met de bedrijfsarts vaak
bereid om de kosten van een coach traject te vergoeden. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via het UWV:
Bij het UWV kun je informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Met een individuele
re-integratie overeenkomst kan het UWV een budget beschikbaar stellen waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen.

Via je ziektekosten verzekeraar:
Informeer bij je ziektekostenverzekeraar of de kosten voor therapie/ coaching vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed.

Praktijk informatie:
Hoeveel sessies er nodig zijn hangt af van de aard- en complexiteit van de klacht, je eigen betrokkenheid en inzet. Bij het kennismakingsgsprek kunnen we een inschatting maken hoeveel sessies er nodig zijn.

Na afloop van een sessie ontvang je van mij een factuur. Je kunt de rekening voldoen door het over te maken of door contant te betalen.

Afzeggingen graag 24 uur vóór de afspraak doorgeven. Indien een afspraak niet op tijd is afgezegd dan wordt dit in rekening gebracht.

Zonder doorverwijzing van je huisarts kun je een afspraak bij mij maken. Afspraken kunnen per e-mail of telefonisch worden gemaakt.