Contact


De begeleiding wordt gegeven in de Bazelstraat 48 te Groningen (wijk de Hunze). In de tuin achter het woonhuis heb ik een rustig gelegen therapieruimte. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Adres:
De Bazelstraat 48
9731 MV
Groningen

Telefoon:
06-46531660

e-mail:
marthasulter@outlook.com

KvK-nummer: 58613781
Aangesloten bij de VBAG en de RBCZ
BTW-ID: NL001441285B27
Google maps

PRIVACY STATEMENT
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw privacy wordt gewaarborgd.
Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• dat het om een natuurgeneeskundige behandeling gaat
• de kosten van het consult

Bij klachten over de behandelinggaat mijn voorkeur ernaar uit om dit samen op te lossen. Lukt dit niet dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging VBAG (www.VBAG.nl) en voor het tuchtrecht tot de stichting TCZ (www.tcz.nl).